สล็อตเว็บแท้_01

นโยบายความเป็นส่วนตัว

   clockup-system.net  ทางเว็บไซต์ สำหรับเว็บไซต์ของเรา มีนโยบายส่วนบุคคลที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ อ้างถึง กลุ่มในเครือของเรา, ของทางเรา เว็บไซต์ของเรา ให้หมายถึงกลุ่มบริษัทในเครือข่ายของเรา ผู้เปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์ เว็บไซต์ เกมสล็อตออนไลน์ และ ผู้เล่น คือลูกค้า ผู้ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ทั้งหมดของเรา และได้มอบข้อมูลส่วนตัว ให้แก่ทางเว็บไซต์เรา ผู้ให้บริการ เกมสล็อตออนไลน์ 

1 การรักษาข้อมูลของลูกค้า clockup-system.net ได้รับข้อมูลของลูกค้า ความสำคัญของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากข้อมูลของลูกค้า หรือเลขบัญชีธนาคาร เป็นส่วนตัวมุ่งมั่น ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นที่ให้กับเรามายึดมั่นว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแต่อย่างใด แหล่งข้อมูลของท่านลูกค้าธนาคารเก็บรวบรวมและนำข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร 

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ไว้เพื่อทำธุรกรรม ฝากเงิน-ถอนเงินเท่านั้นแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  • ไม่มีกาส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง บุคคลที่สาม 
  • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  • การรักษาความปลอดภัย ขั้นสูงสุด 
  • วิธีการติดต่อธนาคาร ต้องเป็นส่วนตัว* การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

2 ข้อมูลของลูกค้า สมาชิกเว็บไซต์ ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำข้อตกลงของเว็บไซต์ การพิจารณาอนุมัติและการให้บริการผลิตภัณฑ์และหรือบริการ เกมสล็อตออนไลน์ ใช้งานผ่านเว็บ Browser ได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Google Chrome, Firefox, Microsoft Edgeใช้งานผ่านมือถือทั้งระบบ Android และ IOSการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และหรือบริการแก่ท่าน ตัวเกม สูตรเกม เนื้อหาบทความ ในระบบบนเว็บไซต์ สำหรับผู้บริโภค รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหรือบริการ ออนไลน์ในด้านต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ของทางเว็บไซต์ ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการดำเนินการหรือการให้บริการของต้องเป็นธรรมทุกการใช้บริการ       
ก) ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมก่อนการเล่น     
ข) ดำเนินการตามคำร้องขอหรือความต้องการ ของผู้บริโภคที่เข่ามาใช้งานอย่างอิสระ      
ค) ให้บริการ คาสิโนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ บนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile applications) และแพลตฟอร์มอื่น บนหน้าเว็บไซต์      
ง) ติดตาม ตรวจสอบ หรือบันทึกการทำธุรกรรมของท่าน ให้ไม่เกิดความผิดพลาด       
จ) จัดทำรายงานต่างๆ (เช่น รายงานการทำธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอ หรือรายงานภายในบนเว็บไซต์ มีใบบันทึกที่สามารถตรวจสอบได้      
ฉ) แจ้งเตือนการทำธุรกรรม ความหน้าสงสัย ของการใช้งาน มีรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูง

เว็บไซต์ของเราพร้อมดูแลที่จะทำตามข้อตกลงทุกอย่างอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลเกม กิจกรรมต่างๆที่ผู้เล่นได้ให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา จะไม่ได้รับความเสียหายในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เล่น เป็นความลับมั่นใจว่าจะไม่ถูกเปยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามรระบบอัตโนมัติ มาตรฐานสูงสุด ทางเรเตรียมนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความมั่นใจว่า เชื่อใจที่จะลงเล่นผ่านเว็บไซต์ เชื่อมั่นว่าเราจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใดและจะเก็บไว้ใช้เมื่อท่านได้ใช้บริการและใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ที่ท่านพึงพอใจ

3 ข้อมูลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ การนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และไม่ให้ผู้เล่นเสียสิทธิและประโยชน์ใดๆ เมื่อเข้ามาใช้บริการ หากท่านเลือกที่จะไม่รับโฆษณา ทางเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของท่านเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์เพื่อมอบข้อความการโฆษณาที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง หรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน การบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ ของทางเราท่านควรผ่านการตัดสินใจก่อนท่าน การได้รับรางวัลหรือเงินที่ได้จากทางเรา ท่านได้ยินยอมให้ชื่อ-สกุล ช่องทางติดต่อที่ท่านอนุญาต เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นและการโฆษณาโดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติม ยกเว้นที่ได้ถูกห้ามไว้โดยกฎหมายกำหนดทุกครั้ง

4 ทางเว็บไซต์มีการจํากัดอายุผู้ใช้งานการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย ตามข้อกำหนด เรามีข้อกับหนดนโยบายส่วนบุคคลในการเล่นเกม บางจำพวกที่ผู้ใช้งานมีความสนใจเข้ามาใช้บริการการกดยอมรับข้อตกลงและรับรองว่าตนมีอายุเกินว่า 18 ปี บริบูรณ์แล้ว ณ วันที่ใช้ งานเว็บไซต์ เท่านั้น ผู้ใช้งานมีอายุไม่ถึงตามที่ข้อกําหนด ของนโยบายความเป็นส่วนตัวกำหนดไว้ฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ขออนุญาตผู้ใช้งานจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่า โดยวิธี และช่องทางใด เราใช้ความพยามอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งมีอายุไม่ถึงตามที่ข้อ ของทางเว็บไซต์ ที่ทางเรากําหนดฉบับนี้กําหนดไว้ ใช้งานเว็บไซต์ ในนามของผู้ใช้งานอื่น

5 สิทธิการร้องและการเข้าถึงความช่วยเหลือท่านลูกค้า สมาชิกมีสิทธิร้องเรียนสอบถามข้อมูลปัญหาความช่วยเหลือต่างๆ ข้อมูลการใช้งานทุกประเภทต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดขัด การทำธุรกรรมกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่กล่าวสามารถร้องเรียนปรึกษาปัญหาขอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ทันที 24 ชั่วโมง เราพร้อมมอบการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสามารถดำเนินการตามคู่สัญญา ตกลงจะนําข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศ